Prelegenci.
dr Michał Szypniewski
Doktor nauk prawnych w Kancelarii Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR
Prawnik w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR, wykładowca w Katedrze Prawa Pracy
Uniwersytetu Gdańskiego. W grudniu 2018 r. obronił rozprawę doktorską na temat
delegowania pracowników, autor publikacji dotyczących zatrudniania cudzoziemców i
koordynacji zabezpieczeń społecznych, zaangażowany w projekty międzynarodowe
dotyczące transportu międzynarodowego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkoleń z zakresu prawa pracy, w tym w języku angielskim, zarówno dla świata biznesu, jak i na uczelniach. Skomplikowane zagadnienia prawnicze stara się przedstawiać prosto i konkretnie.
Anna Kamińska
Radca prawny, wspólnik Kancelarii Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka prawa oraz europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, prelegentka wielu konferencji oraz autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy. Przez ponad 7 lat pracowała w jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce, w której przez trzy lata kierowała praktyką prawa pracy. Obecnie wspólnik w poznańskiej kancelarii SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy, świadczącej usługi z zakresu prawa pracy dla pracodawców. Specjalizuje się w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, doradzając przedsiębiorcom w materii prawa pracy w ich bieżącej działalności, jak również w procesach przedsięwzięć kapitałowych i ich skutkach dla stosunków zatrudnienia. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze dużych przedsiębiorstw, w których działalność prowadzą rady pracowników oraz związki zawodowe, a także w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.
Michał Szuszczyński
Radca prawny oraz ekspert w dziedzinie prawa pracy, wspólnik Kancelarii Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy
Radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawa Pracy SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA S.C. w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, ekspert w dziedzinie prawa pracy Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan” zrzeszonego w Konfederacji Pracodawców Lewiatan, członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Specjalizuje się w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania i zwalniania pracowników, w tym kadry managerskiej i członków zarządu, czasu pracy oraz relacji pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami załogi (związkami zawodowymi, radą pracowników). Reprezentuje Klientów przed sądami pracy wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia podyplomowe z prawa pracy na tej samej uczelni.
Karolina Turostowska
HR Manager, Trener, właściciel firmy HR Mania
HR Business Consultant, właściciel firmy HR Mania. Od ponad 12 lat związana jest z obszarem ZZL jako HR Business Partner i HR Manager. Współpracowała z dużymi organizacjami głownie z branży telekomunikacyjnej i farmaceutycznej, przez ostatnich kilka lat odpowiedzialna była za zarządzanie zespołem HR Business Partnerów i zespołem Trenerów w kilkusetosobowej firmie. Obecnie jako zewnętrzny konsultant wspiera managerów w rozwijaniu ich kompetencji liderskich i budowaniu zaangażowanych zespołów. Prowadzi również zajęcia edukacyjne dla przyszłych trenerów. Wierzy, że sukces skutecznych zespołów zależy od kompetencji lidera, który nimi zarządza a leadership jest jak matematyka - nie ma w niż żadnego sekretnego składnika, a jedyną zasadą jest konsekwentne robienie właściwych rzeczy we właściwy sposób. Bliska jest jej koncepcja HR Business Partneringu w organizacjach - zamiast mówić o sobie "Dział HR", zacznijmy dostrzegać w sobie partnera strategicznego, bo dopiero wówczas biznes zacznie o nas myśleć poważnie.
Karolina Kołakowska
Adwokat i ekspert z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych
Od 2015 r. kieruje w Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci praktyką prawa pracy na rzecz dużych podmiotów gospodarczych - międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, w tym prowadzących działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Z sukcesem koordynuje pracę zespołu zajmującego się obsługą prawną podmiotów zatrudniających łącznie ponad 2500 pracowników. W ciągu ostatnich 12 miesięcy była zaangażowana w rozmowy ze związkami zawodowymi w czterech międzynarodowych podmiotach gospodarczych. Z sukcesem uczestniczyła w negocjacjach zakończonych podpisaniem układów zbiorowych pracy. Odpowiedzialna za planowanie i realizowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, opracowanie i wdrożenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa, polityk, kodeksów dobrych praktyk i procedur. Trener i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.