Baza wiedzy
Elastyczny czas pracy jako benefit pracowniczy
Redakcja

Elastyczny czas pracy może stać się ważnym elementem strategii employer brandingowej, ponieważ jest postrzegany przez kandydatów jako atrakcyjny benefit pracowniczy. Możliwość samodzielnej organizacji czasu pracy zwiększa komfort psychiczny pracowników, którzy wszelkie nieobecności i spóźnienia mogą odpracować w innych godzinach, unikając negatywnych konsekwencji ze strony pracodawcy. Co więcej, elastyczny czas pracy pozwala na łączenie życia prywatnego z pracą zawodową  i zmniejsza liczbę nieobecności w miejscu pracy z powodu choroby pracownika. Ponadto, wprowadzając elastyczny czas pracy jako benefit pracowniczy, przedsiębiorstwo może być dłużej dostępne dla klientów, a nawet funkcjonować w weekendy i święta.

Czytaj dalej
Zatrudnianie pracowników – probiznesowe rozwiązania
Redakcja

Zmiany w strukturze zatrudniania pracowników spowodowały polaryzację rynku zatrudnienia i doprowadziły do wyodrębnienia dwóch form wykonywania pracy zarobkowej – zatrudnienia pracowniczego i zatrudnienia niepracowniczego. Okazuje się, że umowa o pracę, jeszcze do niedawna uważana za najbardziej pożądaną podstawę świadczenia pracy, w wielu sektorach biznesu coraz chętniej zastępowana jest elastycznym kontraktem cywilnoprawnym. W jaki sposób zmienia się sytuacja pracownika, który decyduje się na przejście z umowy o pracę na B2B? Czy samozatrudnienie jest odpowiednim rozwiązaniem dla każdego pracownika? Jakie korzyści płyną ze zmian w strukturze zatrudniania pracowników?

Czytaj dalej
Polityka personalna firmy
Redakcja

Nie każdy członek kadry zarządzającej ma świadomość, że koszt zastąpienia wykwalifikowanego pracownika to czasami równowartość jego rocznego wynagrodzenia. Odejście członka zespołu sprzyja obniżeniu motywacji pozostałych pracowników i przyczynia się do spadku ich efektywności. Co więcej, zatrzymanie doświadczonego personelu jest na ogół znacznie tańsze niż zatrudnienie nowych osób. Aby uzasadnić to twierdzenie, specjaliści HR prowadząc negocjacje z kadrą zarządzającą powinni bazować na liczbach, wskaźnikach oraz analizach wynikającymi z raportów branżowych i danych zebranych przez organizację.

Czytaj dalej